در زمینه‌ی کشاورزی، بسیاری از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جهانی فعالیت دارند که به عنوان مراجع مهم برای تولید دانش و تحقیقات در این حوزه شناخته می‌شوند. در ادامه، به برخی از بهترین دانشکده‌های کشاورزی جهان با توجه به تولیدات علمی آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

1- دانشکده کشاورزی دانشگاه کالیفرنیا، دیویس: این دانشکده در زمینه‌های مختلفی از جمله تولید گیاهان، مدیریت منابع آبی، تغذیه دام و پرورش آبزیان فعالیت می‌کند. تحقیقات این دانشکده از جمله بررسی روش‌های بهینه کشت، طراحی سیستم‌های آبیاری هوشمند و بررسی اثرات تغذیه بر روی سلامت دام و ماهیان است.

2- دانشکده کشاورزی دانشگاه کورنل، آمریکا: این دانشکده به عنوان یکی از مراجع علمی مهم در زمینه کشاورزی در جهان شناخته می‌شود. تحقیقات این دانشکده شامل موضوعاتی مانند تولید محصولات غذایی، مدیریت خاک و منابع آبی، مهندسی ژنتیک و توسعه پایداری است.

3- دانشکده کشاورزی دانشگاه توکیو، ژاپن: این دانشکده به عنوان یکی از مراجع علمی برجسته در زمینه کشاورزی در آسیا شناخته می‌شود. تحقیقات این دانشکده شامل موضوعاتی مانند تولید محصولات غذایی، بهداشت و ایمنی غذایی، مدیریت خاک و منابع آبی و مهندسی ژنتیک است.

4- دانشکده کشاورزی دانشگاه ادینبورگ، اسکاتلند: این دانشکده به عنوان یکی از بهترین دانشکده‌های کشاورزی در اروپا شناخته می‌شود. تحقیقات این دانشکده شامل موضوعاتی مانند تولید محصولات غذایی، مدیریت خاک و منابع آبی، تغذیه دام و پرورش آبزیان و توسعه پایداری است.

5- دانشکده کشاورزی دانشگاه کیوتو، ژاپن: این دانشکده به عنوان یکی از مراجع علمی برجسته در زمینه کشاورزی در آسیا شناخته می‌شود. تحقیقات این دانشکده شامل موضوعاتی مانند تولید محصولات غذایی، بهداشت و ایمنی غذایی، مدیریت خاک و منابع آبی و مهندسی ژنتیک است.

در کل، دانشکده‌های کشاورزی مختلف در سراسر جهان با توجه به تخصص و تمرکز خود، به تولید دانش و تحقیقات در زمینه‌های مختلف کشاورزی می‌پردازند و در توسعه این حوزه نقش مهمی دارند.